IMG_2184.jpg

| Over mij

IMG_2187_edited.jpg
IMG_1577.JPG

| De lange versie van mijn achtergrond

Een onderzoekende houding is mijn meest typerende kenmerk. Van jongs af aan vraag ik me af waarom de dingen zijn zoals ze zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Met de tijd verschoof die interesse van hobby’s, zoals muziek en sport, naar bedrijfskundige processen. Zo werd ik uiteindelijk consultant, afgewisseld met periodes van ondernemen.

 

Na enige tijd nam de voldoening van dat werk af. Zelfs bij het ondernemen nam de belevingswaarde af. Toen mijn laatste project, de oprichting van een risicoloze non-profit bank, in 2016 door politieke weerstand in een wachtstand moest, besloot ik mijn tanden te zetten in de vraag wat bepaalt of je wel of geen voldoening c.q. geluk uit het leven haalt.

 

Dat was pittiger dan ik had verwacht. Vooral omdat met mijn gebruikelijke analytische benadering tot de conclusie kwam dat ik het antwoord alleen kon vinden door die benadering voor het sluitstuk van deze zoektocht los te laten. Het was volgens de literatuur die me aansprak juist díe gewoonte, om alles direct om te zetten in concepten, die mij (en anderen) er van weerhield om tot de keuzes te komen die voldoening geven.

Ik heb me er toen op toegelegd om minstens één keer voorbij de gewoonte te komen om het leven conceptueel/analytisch te benaderen. Uiteraard probeerde ik dat vaak precies op een manier die de gewoonte juist versterkte - door proberen het te begrijpen - maar uiteindelijk is het me gelukt.

Na dit inzicht voelde mijn zoektocht voorbij. Er viel (en valt) nog genoeg te leren en beleven, maar het gevoel van onvrede en de vraag wat het nut van dingen is, zijn opgelost.

Ik heb sindsdien tientallen mensen, voornamelijk vrienden of daar vrienden van, op weg geholpen om enerzijds vast te stellen wat voor hun een logische benadering is en anderzijds om tot die eerste ervaring van non-conceptueel kijken te komen. Dat doe ik in sommige periodes op Ibiza en anders in Nederland. Ik heb er ook een kort handboek over geschreven die je gratis kunt downloaden.

 

Hoewel ik eerder al periodes full-time met de individuele meerdaagse programma’s bezig ben geweest, heb ik daarnaast vaak nog reguliere adviesopdrachten of projecten in het onderwijs aangenomen. De enige manier waarop ik nu nog iets met bedrijven of het onderwijs doe, is wanneer het gaat om dezelfde twee zaken als waar ik mensen in ondersteun: uitvinden wat je overtuigingen zijn en, als ze die kant op wijzen, een initiële ervaring opdoen met non-conceptueel kijken.

 

Dat is naar mijn idee de enige manier om van beperkingen, angsten, twijfel en chronische onvrede af te komen. Maar ook dat moet je via je eigen weg uitvinden.

Zo nu en dan zal mijn beschikbaarheid voor losse sessies en programma's beperkter zijn door dit soort opdrachten of (tijdelijke) betrekkingen. Tenzij je voor het bedrijf werkt waar ik op dat moment een uitweg biedt voor iedereen werkstress probeert te verhelpen vanuit het gezichtspunt dat de stress veroorzaakt.

WhatsApp%20Image%202018-05-02%20at%2017.

| “Als je alles hebt geëlimineerd dat onmogelijk is, dan moet dat wat overblijft – hoe onwaarschijnlijk ook – de waarheid zijn.” ~Sherlock Holmes (cursivering is mijn toevoeging)