IMG_2184.jpg

| Stelling 6 (en antwoorden van 5)

Sadhu06.jpg

| Antwoorden bij Stelling 5

Stelling 5 had betrekking op de visie van Freud en Jung – de grondleggers van de Westerse psychologie – en de verhouding ervan tot de Oosterse wijsheidstradities.

​​

De stelling was dat je zonder het idee van een ik, een ego, niet kan functioneren in de maatschappij.

 

De antwoorden:

  • Oneens -> ongebruikelijke visie -> Zelf-Acceptatie

  • Eens -> gebruikelijke visie -> Zelf-Verbetering

In mijn e-boekje vind je voor beide antwoorden een lijst met 25 passende boeksuggesties. Er zijn er nog veel meer, want je kunt ieder boek over zelfontwikkeling in één van beide categorieën plaatsen.

 

Het gaat puur om de ultieme essentie van de schrijver en daar kan er altijd meer één van zijn in een boek.

Richard van der Linde - logo.png

| Stelling 6 – De wet van aantrekking

Een populaire vorm van zelfontwikkeling is je te richten op het laten vervullen van wensen door er vaak je aandacht in een positieve vorm op te richten. Dit wordt ook wel de wet van de aantrekking genoemd.

 

Zo kan het visualiseren van een parkeerplaats op je plaats van bestemming ervoor zorgen dat je er een parkeerplaats vindt. Dat dit niet (meteen) bij iedereen werkt, wordt toegeschreven aan verkeerd gebruik van de methode.

 

Los van of het uiteindelijk voor iedereen zal werken: stel je eens voor dat je zelf een manier vindt om alles wat je wenst te manifesteren in je leven. Je kunt iedere wedstrijd winnen, elke eigenschap ontwikkelen en iedere gebeurtenis ervaren als positief, zelfs wanneer een dierbare wegvalt of iets mislukt omdat je er geen erg in hebt gehad om het naar wens te manifesteren.

Is het een manier om van de onprettige kant van het leven af te komen of is het een manier om er mee om te gaan en vergt het juist het vermogen om onprettige emoties zonder verzet te ervaren, zodat je voorbij het ego-denkpatroon komt?

 

De stelling: wie alles kan manifesteren, hoeft geen onprettige emoties meer te ervaren om voor altijd gelukkig zijn.

P.s. een bonusvraag bij deze Stelling: acht je het mogelijk dat je als mens meer kan intunen op hoe dingen zich zullen gaan ontvouwen (zoals bijv. Messi vaak lijkt te weten waar ie de bal kan verwachten)? Zo ja, ben jij dan degene die een parkeerplaats manifesteert of merk je op wat vanzelf ontstaat?